Shop Mobile More Submit  Join Login
About Varied / Student Member Call me Nak, Na or Nami ♥22/Vietnam Recent Activity
Deviant for 6 Years
Needs Premium Membership
Statistics 57 Deviations 4,604 Comments 15,998 Pageviews

Newest Deviations

:iconheartemote: :iconhave-anicedayplz: :iconheartemote: :iconhave-anicedayplz: :iconheartemote: :iconhave-anicedayplz: :iconheartemote:
:iconbunnyloveplz::iconbigfav1plz::iconbigfav2plz::iconbigfav3plz::iconbigfav4plz::iconbunnyloveplz:
:iconcuteicondividerplz::iconcuteicondivider2plz::iconcuteicondividerplz::iconcuteicondivider2plz::iconcuteicondividerplz::iconcuteicondivider2plz::iconcuteicondividerplz::iconcuteicondivider2plz:
:iconpleasefavorcommplz1::iconpleasefavorcommplz2: :iconistilllovedisney1plz::iconistilllovedisney2plz: :iconlovestamp1::iconlovestamp2:

:iconfavenrun1plz::iconfavenrun2plz: :iconfavnrun1plz::iconfavnrun2plz:

Random Favourites

:iconblueheartplz: :iconblueheartplz: :iconblueheartplz: :iconblueheartplz: :iconblueheartplz: :iconblueheartplz: :iconblueheartplz:
GREAT ARTS EVER !!!

:iconplzdonotthank1::iconplzdonotthank2::iconplzdonotthank3::iconplzdonotthank4::iconplzdonotthank5::iconplzdonotthank6::iconplzdonotthank7:

:iconlove1plz::iconlove2plz::iconrainbowwaveplz1::iconrainbowwaveplz2::iconrainbowwaveplz3::iconlove1plz::iconlove2plz:
:iconrainbowheartplz2::iconrainbowheartplz3::iconrainbowheartplz1:

Friends

Watchers

Groups

Wishlist

:iconhyperplz: :iconhyperplz:

Journal History

deviantID

NakaAmi8393's Profile Picture
NakaAmi8393
Call me Nak, Na or Nami ♥
Artist | Student | Varied
Vietnam
:star: :star: :spotlight-left: SOMETHING ABOUT ME :spotlight-right: :star: :star:


:bulletblue: Name
Korean : Han Na Jin
Japanese : Naka Ami | Nami Kihachisan
Nick name : Nak | Na | Old Turtle | Firefly
NakBlue (because i love the blue color <3):love:

:bulletblue: Date of Birth :March 8th
Zodiac: Pisces

:bulletblue: For more plz come here nakachan83.wordpress.com/

Current Residence: East Blue ♥
Favourite genre of music: Jrock - Ballad ♥
Interests

Donate

NakaAmi8393 has started a donation pool!
266 / 1,300
:dalove: Thanks for your donations :dalove:

:iconbummy1::iconbummy2::iconbummy3::iconbummy1::iconbummy2::iconbummy3::iconbummy1:
:iconcircleplz: :iconcircleplz: :iconcircleplz:

:iconkittydividerplz::iconkittydivider2plz::iconkittydividerplz::iconkittydivider2plz::iconkittydivider2plz::iconkittydividerplz::iconkittydividerrbowplz:

You must be logged in to donate.
:iconkrisichiki::iconmiamoure::iconinnervalue::icon100millionpoints::icon100millionpoints::iconlucale::iconeionhazard::iconmoon-leaf-studios:

...

Journal Entry: Tue Aug 7, 2012, 3:30 AM


Mỗi lần anh trở về nơi đó, là hàng loạt những chuyện không hay lại nổi lên, tôi cũng chẳng hiểu tại sao, nhưng bản thân tôi thường nhắm mắt cho qua và chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện ấy :)
Giờ thì tôi đang tự trách mình, nhẽ ra tôi nên quan tâm đến anh hơn một chút thì bây giờ tôi sẽ không phải nếm trải cảm giác hoang mang, hụt hẫng này :)
Nhưng anh có con đường riêng của mình, 3000 bước, có lẽ tôi không cần phải thực hiện 2999 bước kia để đến với anh nữa rồi, vì tôi chỉ cần 1 bước, nhưng anh cũng không làm được :)
Tạm biệt ... giờ tôi sẽ để anh đi, 3 năm là quá đủ để lưu luyến tình cảm này :)
Sẽ mất 1 thời gian để chấp nhận, nhưng tôi nghĩ mình đủ mạnh mẽ để vượt qua điều này :) tạm biệt anh, người đàn ông đầu tiên của cuộc đời tôi :)

  • Mood: Defeated
  • Listening to: Kiss the rain - Yurima
  • Drinking: Black Tea

AdCast - Ads from the Community

Comments


Add a Comment:
 
:iconbirthdays:
birthdays Featured By Owner Mar 8, 2015
:woohoo: :party: :iconcakelickplz: !!! HAPPY BIRTHDAY !!! :iconcakelickplz: :party: :woohoo:

It's March 8th which means it's that time of the year again and your special day is here! We hope you have an awesome day with lots of birthday fun, gifts, happiness and most definitely, lots of cake! Here's to another year!

Many well wishes and love from your friendly birthdays team :love:

---
Birthdays Team
This birthday greeting was brought to you by: SailorSun18
Reply
:iconjasperinity:
Jasperinity Featured By Owner Mar 8, 2015
Happy birthday! :D
Reply
:iconbirthdays:
birthdays Featured By Owner Mar 9, 2014
:woohoo: :party: :iconcakelickplz: !!! HAPPY BIRTHDAY !!! :iconcakelickplz: :party: :woohoo:

On behalf of the birthdays team, I sincerely apologize that your greeting has arrived late this year.

We hope you had an awesome day with lots of birthday fun, gifts, happiness and most definitely, lots of cake! Here's to another year!

Many well wishes and love from your friendly birthdays team :love:

---
Birthdays Team
This birthday greeting was brought to you by: KoudelkaW
Reply
:iconnakaami8393:
NakaAmi8393 Featured By Owner Mar 10, 2014  Student General Artist
Thank you~~~ :love: :hug:
Reply
:iconjasperinity:
Jasperinity Featured By Owner Mar 8, 2014
Happy birthday! :D
Reply
:iconnakaami8393:
NakaAmi8393 Featured By Owner Mar 10, 2014  Student General Artist
Thank you so much >w<
Reply
:iconjasperinity:
Jasperinity Featured By Owner Mar 11, 2014
You're welcome, and thanks for the llama. :3
Reply
:iconkaru12:
Karu12 Featured By Owner Mar 7, 2014  Hobbyist General Artist
Happy birthday x3
Reply
:iconnakaami8393:
NakaAmi8393 Featured By Owner Mar 7, 2014  Student General Artist
wow thank you so much :love:
Reply
:iconkaru12:
Karu12 Featured By Owner Mar 8, 2014  Hobbyist General Artist
You're welcome x3
Reply
Add a Comment: